Logopedsko rehabilitacijski centar Blaži namijenjen je svima koji imaju poteškoće u komunikaciji i/ili jeziku i/ili govoru

Logopedska dijagnostika

Svaki slučaj pažljivo obrađujemo i procjenjujemo najnovijim testovima i mjernim instrumentima...

Poticanje komunikacijskih vještina

Činjenica je da tijekom individualne terapije svako dijete s teškoćama u pragmatici…

Logopedska terapija

U našem kabinetu provodimo individualni logopedski tretman u trajanju od 30 ili 45 mi…

Ostale dijagnostičke obrade

Putem mreže naših vanjskih suradnika možemo Vam uz logopedsku dijagnostiku organizira…

Logopedski kabinet za jezično-govornu komunikaciju “Blaži” osnovan je 1997. godine sa sjedištem u Sesvetama (istočni dio grada Zagreba) s ciljem pružanja usluga logopedske dijagnostike, savjetovanja i terapije poremećaja u području komunikacijske i jezično-govorne patologije u djece i odraslih. Drugu podružnicu otvara u Dugom Selu 2004. godine, a 2008. godine započinje pružati usluge logopedske dijagnostike, savjetovanja i terapije i u Vrbovcu (u prostorima Doma zdravlja Vrbovec). Kabinet je opremljen najsuvremenijim dijagnostičkim i terapijskim instrumentarijem, a posebna se pozornost posvećuje stalnoj stručnoj i znanstvenoj edukaciji djelatnika.

Kada nas potražiti?

Naše lokacije

Vodnikova 8, Zagreb – centar

Ninska 22, Sesvete

Ul. Matije Gupca 4, Vrbovec