Skip to main content

Mjesto gdje su sva
djeca superjunaci!

LOGOPED - PSIHOLOG - RADNI TERAPEUT

Centar je namijenjen:

  • djeci s rizikom za nastanak komunikacijskih i jezično govornih
    odstupanja (djeci s neurorazvojnim rizikom), 
  • roditeljima zabrinutim za komunikacijski i jezično govorni razvoj njihova djeteta, djeci s komunikacijskim i jezično govornim odstupanjima/poremećajima, 
  • djeci s teškoćama u učenju i ponašanju,
  • djeci s emocionalnim i kognitivnim teškoćama
  • odraslim osobama sa smetnjama i poremećajima jezično govorne komunikacije
  • odraslim osobama s emocionalnim i psihosocijalnim teškoćama

Tko smo mi?

Dobro educirani tim stručnjaka logopeda, psihologa, radnih terapeuta specijaliziranih za ranu intervenciju, logopedsku i psihološku dijagnostiku i savjetovanje, ABA terapiju i Floor time.

CENTAR – SESVETE

Ninska 22,
10360 Zagreb – Sesvete

+385 95 2004 103

CENTAR – VRBANI

Travanjska 2,
1000 Zagreb
+385 98 9951 247

CENTAR – MAKSIMIR

Maksimirska 120, IV. kat
10000 Zagreb
+385 98 946 9486