Skip to main content

Što je dijagnostika?

Zašto je važna dijagnostika?

 • temelj za pružanje učinkovite i individualno prilagođene terapije
 • točno i precizno identificiranje problema (njegove prirode, mogućeg uzroka i ozbiljnosti)
 • razvoj individualiziranog plana intervencije (prilagođen specifičnim potrebama i karakteristikama pojedinca)
 • osigurava pojedincu primanje najučinkovitije skrbipolazna točka za praćenje napretka 
  • omogućava stručnjacima praćenje napretka pojedinca te procjenu jesu li terapijski postupci učinkoviti te je li potrebno prilagoditi ih
 • smanjenje rizika od pogrešaka u terapijskom tretmanu 
  • pogrešne dijagnoze ili propusti u dijagnostici mogu rezultirati pogrešnim ili nepotrebnim intervencijama ili propuštanjem potrebne skrbi
 • optimalna upotreba resursa 
  • dijagnostika pomaže u usmjeravanju resursa (vrijeme, novac, osoblje) na pojedince koji zaista trebaju određene tretmane ili intervencije. To može pomoći u uštedi resursa i boljem upravljanju zdravstvenim sustavom.
 • bolje razumijevanje: 
  • bolje razumijevanje prirode teškoća ili problema s kojima se pojedinci suočavaju
  • može smanjiti tjeskobu i strah te pomoći osobama da donose informirane odluke.
 • planiranje prevencije: 
  • može pomoći u identifikaciji čimbenika rizika i omogućiti planiranje preventivnih mjera kako bi se spriječio povratak problema ili razvoj komplikacija
 • suradnja među stručnjacima
  • omogućava razmjenu informacija među različitim stručnjacima bitnima za razvoj napredak pojedinca. Ovo može biti ključno za multidisciplinarni pristup.

Koje sve dijagnostike obavljamo u Centru Blaži?

Koje standardizirane mjerne

instrumente koristimo?

Nove Reynell Razvojne jezične ljestvice NRDLS-HR

Test razumijevanja gramatike TROG-2:HR

Peabody slikovni test rječnika PPVT-III-HR

Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja PredČiP

Wechslerov test inteligencije za djecu - WISC-IV-HR

Razvojni test Čuturić (RTČ ) – Ljestvica psihičkog razvoja male djece

ADOS-2 Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma

Komunikacijske razvojne ljestvice KORALJE

M-CHAT

CSBS DP

Children Communication Checklist - CCC

Neformalna procjena

Koje klinički provjerene zadatke provodimo ?

 • zadatci za procjenu ekspresivnih i receptivnih jezičnih vještina
 • zadatci za procjenu artikulacije (Test Artikulacije)
 • zadatci za procjenu fine i grube motorike
 • zadatci za procjenu svakodnevnih vjestina i samostalnosti

*Kao dodatak standardiziranim testovima