Skip to main content

Kada nas potražiti?

 • u dobi od 12 mj. “brblja” (proizvodi glasove, vokalizira) vrlo rijetko i malo
 • “brbljanje” je atipično (rabi glasove koji ne pripadaju govornom sustavu njegove okoline, nema kombinacija konsonant – vokal)
 • nema imitacija i onomatopeja (oponašanje osoba i zvukova iz prirode)
 • ne pokazuje interes za komunikaciju, ne uživa u njoj, ne poziva vas u igru
 • ne traži vašu pomoć čak niti kada je za njega opasno da neku radnju izvede samostalno
 • izbjegava ili vrlo oskudno koristi kontakt očima
 • ne pokazuje prstom (u dobi od godinu dana i nadalje)
 • kasni pojava riječi sa značenjem (nema je ni nakon 15 mj.)
 • dijete u dobi od 2 god. u svom ekspresivnom rječniku nema barem 50 riječi
 • u dobi od 2 godine ne razumije jednostavne jezične upute
 • ne odaziva se na svoje ime (ili u tome nije sustavno)
 • osamljuje se i ne sudjeluje u igri s vršnjacima (posebice u igrama koje zahtjevaju upotrebu jezika)
 • ne može se sjetiti riječi pri imenovanju predmeta
 • u dobi od 4 godine i nadalje rečenica je vrlo kratka i agramatična – neslaganje riječi u rodu, broju i padežu
 • nerado ili uopće ne ulazi u interakcije i komunikacijske situacije
 • ne razumije ono što mu govorite
 • govori malo, nerazumljivo (nepravilno izgovara glasove), agramatično i s naporom
 • ima “hrapav” i promukao glas dulje vrijeme
 • pristuna je netečnost u govoru (zamuckivanje, ponavljanja i sl.)
 • “teže” usvaja vještine čitanja i pisanja u odnosu na svoje vršnjake
 • pokazuje teškoće u čitanju, pisanju i računanju te u učenju
 • radi li se o djeci s rizikom za postojanje komunikacijskih poremećaja (djeca s neurorazvojnim rizikom)