Kome je kabinet namijenjen?

Djeci s rizikom za nastanak komunikacijskih i jezično-govornih
odstupanja (djeci s neurorazvojnim rizikom)

 • prijevremeno rođena djeca
 • djeca iz rizičnih trudnoća
 • djeca s pre/peri/postnatalnim oštećenjima mozga (krvarenja, ishemija, hipoksija, asifiksija, upalni procesi)

Roditeljima zabrinutim za komunikacijski i jezično-govorni razvoj njihova djeteta

Djeci s komunikacijskim poremećajima

 • teškoće u socijalnoj komunikaciji i socijalnim interakcijama
 • ograničeni, ponavljajući obrasci ponašanja, interesa ili aktivnosti

Djeci s jezično-govornim poremećajima

 • nerazvijen govor (kašnjenje u pojavi prve riječi, prvih rečenica…)
 • jezične teškoće (teškoće u proizvodnji i/ili razumijevanju jezika)
 • neispravan govor glasova (artikulacijski poremećaji / dyslalia)
 • teškoće čitanja, pisanja i računanja (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia)
 • netečan govor – mucanje i brzopletost (balbuties i batharismus)
 • poremećaji glasa (dysphonia)

Odraslim osobama sa smetnjama jezično – govorne komunikacije

 • nefluentan govor – mucanje (balbuties)
 • teškoće govora i jezika nastale nakon lezija središnjeg živčanog sustava: traume i cerebrovaskularni inzult (aphasia, anarthria, apraxia)