Skip to main content

Logopedska dijagnostika

Svaki slučaj pažljivo obrađujemo i procjenjujemo najnovijim testovima i mjernim instrumentima. Pri prvom susretu zajedno s roditeljima dogovaramo daljni oblik suradnje i odabiremo najprimjerenije terapijske metode. Procijenimo li da je potrebno obaviti dodatne pretrage, te prikupiti nalaze i mišljenja, uputit ćemo Vas na najbolje stručnjake u gradu Zagrebu.

Logopedska dijagnostika uključuje:

  • ranu procjenu komunikacijskog i jezično – govornog razvoja (do 3. godine života)
  • procjenu jezično – govornog razvoja (od 3. godine života nadalje)
  • procjenu vještine čitanja, pisanja i računanja u školske djece.