Skip to main content

Logopedska terapija

U našem kabinetu provodimo individualni logopedski tretman u trajanju od 30 ili 45 minuta. Tretman se provodi jednom, dva ili tri puta tjedno, a vremenske termine nastojimo maksimalno prilagoditi djetetu i roditeljima

Logopedska terapija uključuje:

 • ranu intervenciju – poticanje ranog komunikacijskog razvoja i jezično-govornog razvoja u djece vrlo rane kronološke dobi

Te terapijske postupke pri:

 • kašnjenju u jezično – govornom razvoju (nerazvijen govor)
 • usporenom jezično – govornom razvoju
 • komunikacijskim poremećajima
 • jezičnim teškoćama
 • teškoćama u izgovoru glasova
 • teškoćama u čitanju i pisanju
 • teškoćama u računanju
 • teškoćama u učenju
 • poremećajima tečnosti govora (mucanje i brzopletost)
 • motoričkim govornim poremećajima (dječja govorna apraksija, dizartrija)
 • poremećajima glasa
 • teškoćama u grafomotorici
 • afaziji

Veliku važnost pridajemo i savjetodavnom radu koji uključuje:

 • savjetovanje roditelja o poticajnim postupcima u prirodnom okruženju (kuća, vrtić, igralište, škola i sl.)
 • razvijanje partnerskog odnosa s roditeljima (aktivno uključivanje roditelja u određene aspekte terapije)
 • savjetovanje odgojitelja i učitelja (aktivna suradnja sa školama, vrtićima i sl.)