Skip to main content

Nove usluge

1

Logopedska terapija nakon moždanih udara i traumatskih oštećanja mozga

Moždani udar je vodeći uzrok smrtnosti u Republici Hrvatskoj, a treći uzrok smrtnosti u svijetu. Uzrokuje oštećenje jedne strane mozga, a oštećenje lijeve moždane strane najčešće uzrokuje afaziju koja je nakon moždanog udara prisutna kod 25-40% preživjelih osoba. Afazija je komunikacijski poremećaj koji utječe na sposobnost razumijevanja i/ili uporabe jezika. Osobe koje imaju afaziju najčešće imaju teškoće u govornom izražavanju, jezičnom razumijevanju, čitanju i/ili pisanju te računanju. Iako je afazija najčešće prisutna kod osoba starije životne dobi, nije rijetkost da se sve češće javlja i kod osoba mlađe životne dobi. Vrsta afazije varira ovisno o mjestu i veličini oštećenog moždanog tkiva. Teškoće u komunikaciji uzrokovane afazijom stresne su za osobu koja ima afaziju, ali i za sve osobe iz njezine okoline. Sam tijek i ishod rehabilitacije je teško predvidjeti, a ovisi o lokalizaciji oštećenja, teškoćama koje se kod osobe očituju, adekvatnoj rehabilitaciji s jasno postavljenim ciljevima, podršci okoline, ali i samoj motiviranosti osobe. Što ranije uključivanje u logopedsku terapiju nakon moždanog udara, preduvjet je za uspješniji ishod logopedske terapije.

U našem Kabinetu, stručnjaci logopedi čije je uže područje rada usmjereno na rad s osobama s afazijom, na temelju stručnih i znanstvenih istraživanja, razvili su metode rada s osobama koje imaju afaziju te ih provode uz korištenje najsuvremenijih pomagala i mjernih i terapijskih instrumenata.

2

Logopedska terapija poremećaja tečnosti govora (mucanje i brzopletost)

Mucanje je poremećaj komunikacije u kojem je tijek govora narušen učestalim ponavljanjem riječi ili dijelova riječi (slogovi i glasovi), produžavanjem i ubacivanjem glasova te zastojima. Osim navedenih primarnih govornih simptoma, kod djeteta/osobe mogu se javiti i sekundarni (negovorni) simptomi u obliku tikova očima, pokreta glave i tijela, izbjegavajuća ponašanja i sl. Netečnosti u govoru događaju se kada osoba ima teškoća u produciranju tečnog govora te može biti povezana s brojnim uzrocima i potaknuta različitim okolnostima. Između druge i šeste godine, djeca mogu imati primjetnih teškoća s laganim i opuštenim govorenjem. U tom razdoblju moguća su ponavljanja riječi i dijelova riječi, fraza, češća oklijevanja i povremene teškoće s opuštenim izgovorom riječi. Ukoliko se navedeni simptomi javljaju češće i duže, a dijete i roditelj pokazuju zabrinutost, izuzetno je važno obratiti se logopedu koji je specijaliziran za dijagnostiku i terapiju poremećaja tečnosti govora.

U našem Kabinetu rade stručnjaci koji su završili europsku kliničku specijalizaciju za poremećaje tečnosti (European Clinical Specialization Course on Fluency Disorders – ECSF) i posjeduju europski certifikat za dijagnostiku i terapiju poremećaja tečnosti govora kod djece i odraslih. Tijekom dijagnostike naši logopedi savjetovat će i educirati roditelje koji su to znakovi početnog mucanja, a što spada u razvojnu netečnost. Stavovi roditelja prema mucanju igraju kritičnu ulogu u razvoju zdravih stavova kod djeteta. Također, u odrasloj dobi, pozitivan stav prema vlastitom govoru značajno utječe na naše mogućnosti i socijalizaciju.

Ne dopustimo mucanju da određuje naš život i naše mogućnosti!

3

Primjena terapije oralno-motoričkog pozicioniranja (uz korištenje talk tools-a)

Za pravilnu motoričku proizvodnju govora, uredno hranjenje i gutanje nužno je uspostaviti kontrolu nad mišićima artikulacijskih organa i artikulatornih pokreta te mišićima koji sudjeluju u procesu hranjenja i gutanja. Uspostavlja je kontrole nad tim mišićima uključuje urednu pokretljivost, spretnost, preciznost i izdržljivost (snagu) govornih i drugih organa koji sudjeluju u procesu hranjenja i gutanja. Međutim, neke teškoće kao što su dizartrija, dispraksija, hipotonija orofacijalne muskulature (npr. kod Down sindroma) i sl. podrazumijevaju smanjenu pokretljivost, smanjenu spretnost, smanjenu preciznost i smanjenu izdržljivosti (snagu) govornih organa te u tim slučajevima govorimo o postojanju oralno-motoričkih teškoća.

Istraživanja i kliničko iskustvo pokazuje da upravo u takvim slučajevima najbolje rezultate daje terapija oralno-motoričkog pozicioniranja čiji je cilj: povećanje svjesnosti oralnog mehanizma i normaliziranje taktilne osjetljivosti, poboljšanje spretnosti i preciznosti voljnih pokreta oralnih struktura, jačanje oralne muskulature sa svrhom poboljšanja vještine hranjenja te poboljšanje proizvodnje glasova kako bi se povećala razumljivost govora.

Upravo stoga naši su logopedi jedni od svega nekoliko logopeda u Hrvatskoj educiranih za primjenu „Talk Tools-a“, do sada najučinkovitijih specifičnih pomagala za jačanje i pravilno pozicioniranje orofacijalne muskulature i provođenje oralno-motoričke terapije odnosno terapije oralno-motoričkog pozicioniranja.

4

Rana logopedska intervencija u djece s rascjepima usne i nepca

Rascjepi usne i/ili nepca jedna su od najučestalijih malformacija (prema američkim istraživanjima na 600 do 700 poroda rađa se 1 dijete s orofacijalnim rascjepom) koje se javljaju u djece a koje za posljedicu imaju teškoće hranjenja te teškoće u jezično-govornom razvoju. Longitudinalna istraživanja ranog jezično-govornog razvoja pokazala su da djeca s rascjepima vokaliziraju (glasaju se) manje, glasanje ima jače izraženi nazalni prizvuk jer zračna struja „bježi“ kroz nosnu šupljinu, imaju specifične poteškoće s proizvodnjom glasova koji zahtjevaju usnenu i nepčanu funkciju te pokazuju sporiji razvoj rječnika.Stoga, djeca s rascjepima često razvijaju kompenzacijske pogreške odnosno proizvode glasove na pogrešnom mjestu artikulacije što dovodi do artikulacijskih teškoća koje se kasnije teško korigiraju.

Zbog specifičnog stanja usne šupljine, dijete može imati teškoće hranjenja koje se adekvatnim pomagalima i metodama hranjenja mogu prevenirati i ublažiti. Upravo stoga nužna je rana logopedska intervencija kod djece s rascjepom nepca (od rođenja pa nadalje) koja u početku uključuje savjetovanje roditelja a u kasnijim etapama razvoja direktan logopedski rad na uspostavljanju uredne artikulacije glasova i urednom razvoju rječnika i jezika uopće.

U našem Kabinetu rade stručnjaci-logopedi osposobljeni za savjetovanje roditelja i rad s djecom s orofacijalnim rascjepima od najranije kronološke dobi pa nadalje. Primjenjuju se najsuvremeniji terapijski pristupi i najsuvremenija logopedska pomagala za jačanje orofacijalne muskulature, pravilno pozicioniranje tijela i artikulatora za hranjenje, za proizvodnju glasova i poticanje komunikacijskih i jezično-govornih vještina.

5

Grupne terapije za poticanje komunikacijskih i socijalnih vještina

Osnovni problem djeteta s dijagnozom teškoća socijalne komunikacije, komunikacijskog (pragmatičkog) poremećaja te poremećaja iz autističnog spektra jest uporaba komunikacijskih, socijalnih i jezičnih vještina u okruženju vršnjaka čak i kada individualna terapija pokaže lijepe rezultate. Stoga smo na temelju vlastitih višegodišnjih kliničkih istraživanja i zapažanja osmislili program grupnog poticanja komunikacijskih i socijalnih vještina te ga jedini u Hrvatskoj (i šire) provodimo.

Cilj programa je osposobiti dijete za uporabu adekvatnih komunikacijskih sredstava u društvenom okruženju te razvoj socijalnih vještina djeteta. Nakon prvih izvrsnih rezultata koje smo dobili tijekom proteklih godina, osmislili smo program grupnog rada s djecom u 4 etape koje razvojno slijede jedna drugu.

Programski ciklus traje 4 mjeseca i aktivno uključuje roditelje kao partnere u logopedskom radu s djecom.

6

Savjetovanje specijalista rane intervencije u djetinjstvu

Rano djetinjstvo prepuno je događaja koji mogu zbunjivati i zabrinjavati roditelje posebno kada se radi o djetetu rođenom iz rizične trudnoće ili djetetu s neurorizičnim čimbenicima razvoja odnosno djetetu rođenom s teškoćama u razvoju.

Sveučilišni specijalist rane intervencije u djetinjstvu osposobljen je da Vam pruži odgovore na pitanja koja Vas muče u vezi razvoja Vašeg djeteta (od rođenja), s posebnim naglaskom na komunikacijski i jezično-govorni razvoj, usvajanje vještine hranjenja, uspostavljanje pravilnog ritma sna i budnosti te modifikaciju neprihvatljivih oblika ponašanja u ranoj dječjoj dobi. Stoga, ako ste i malo zabrinuti za razvoj svojeg djeteta, obratite se s povjerenjem našem specijalistu rane intervencije i naručite se za savjetovanje.

Upravo ranim savjetovanjem roditelja i pravilnim preventivnim djelovanjem možemo spriječiti nastanak složenijih teškoća u djeteta i omogućiti uredan komunikacijski i opći razvoj djeteta.