Skip to main content

O nama

Tko smo mi?

Mi smo interdisciplinaran tim dobro educiranih, sposobnih, profesionalnih, odgovornih stručnjaka čije teorijsko i kliničko iskustvo i znanje te najnovije znanstvene i stručne spoznaje i entuzijazam osiguravaju suvremene i učinkovite dijagnostičke i terapijske pristupe našim klijentima i njihovim obiteljima.
Upravo ovakav spoj znanja, dugogodišnjeg iskustva iskusnih kliničara i entuzijazma mlađih stručnjaka doveo je do činjenice da smo brzorastući Centar koji pruža različite vrste usluga iz područja logopedije, psihologije, radne terapije i primijenjene analize ponašanja (ABA) i fizioterapije. Ali, iako smo raznoliki i veliki, funkcioniramo kao velika obitelj u kojoj svaki član ima svoje važno mjesto i svoju važnu ulogu i u kojoj radimo svakodnevno učeći jedni od drugih s jednim zajedničkim ciljem – pružiti najbolju moguću podršku i skrb onima koji nas trebaju.

Specijalizirani smo za:

 

Rana intervencija u djetinjstvu

koja podrazumijeva:

 • procjenu i utvrđivanje stupnja komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djeteta od najranije kronološke dobi (od rođenja pa na dalje)
 • rano poticanje komunikacijskog i jezično-govornog razvoja u djece čiji je komunikacijski i/ili jezično-govorni razvoj usporen ili narušen
 • procjenu stupnja psihomotoričkog i socioemocionalnog razvoja, pažnje te samostalnosti
 • rano poticanje psihomotoričkog i socioemocionalnog razvoja i samostalnosti
 • modifikaciju (nepoželjnih oblika) ponašanja djeteta
 • modifikaciju okoline uslijed (nepoželjnih oblika) ponašanja djeteta
 • savjetovanje roditelja za stvaranje poticajnog okruženja za djetetov razvoj i primjerene oblike interakcije “roditelj-dijete”

Logopedska dijagnostika, savjetovanje i terapija u djece i odraslih

kod komunikacijskih, jezičnih, govornih poremećaja, specifičnih teškoća učenja (čitanja, pisanja, računanja) i drugih odstupanja (glasa, slušanja, hranjenja, žvakanja, gutanja) različite etiologije, primjenom najsuvremenijih dijagnostičkih i terapijskih instrumenata i postupaka

Psihološka dijagnostika, savjetovanje i terapija

kod djece i odraslih s komunikacijskim i jezično-govornim poremećajima, teškoćama učenja i ponašanja, emocionalnim teškoćama, teškoćama pažnje, koncentracije i pamćenja u djece i odraslih te odgojnih teškoća i narušene obiteljske dinamike, uz primjenu adekvatnih instrumenata i postupaka za koje smo dodatno educirani

Dijagnostika ADOS -2 - om - Opservacijskim protokolom za dijagnostiku autizma

ADOS – 2 se smatra „zlatnim standardom“ u dijagnostici poremećaja iz spektra autizma i  standardiziranim instrumentom procjene oblikovanim za dobivanje informacija o području komunikacije, uzajamne socijalne interakcije te ograničenih i ponavljajućih ponašanja u djece i odraslih osoba koje mogu imati osobe s poremećajem iz spektra autizma.

Radna terapija

usmjerena na postizanje optimalnog funkcioniranja djece i odraslih osoba u aktivnostima svakodnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme, a koje mogu biti narušene uslijed različitih bioloških, socijalnih ili nekih drugih čimbenika te se često javljaju i kao posljedica teškoća u razvoju.

Primijenjena analiza ponašanja (ABA)

usmjerena je na povećanje broja pozitivnih ponašanja i socijalnih interakcija te smanjenje broja nepoželjnih ponašanja kroz korištenje niza strategija čiji je odabir temeljen na individualnom pristupu svakom djetetu (osobi) i njegovim jedinstvenim potrebama, a posebno se učestalo primjenjuje kod komunikacijskih poremećaja (npr. poremećaja iz spektra autizma, ADHD/ ADD-a, intelektualnih teškoća, nepoželjnih ponašanja, tantruma, fizičkih agresija i samoozljeđujućih ponašanja).

Grupne terapije

Provođenje specijaliziranih programa za djecu s komunikacijskim i jezično-govornim teškoćama. Posebno osmišljene grupne radionice na temelju dugogodišnjeg iskustva triju profila naših stručnjaka (logoped, psiholog, radni terapeut) i prikupljanja i bilježenja podataka o učinkovitosti ovakvog načina razvijanja socijalnih, komunikacijskih, jezičnih i govornih vještina, vještina socijalizacije i emocionalne regulacije, motoričkih i grafomotoričkih vještina te samostalnosti u svakodnevnim aktivnostima, kao i specifičnih priprema djece s navedenim poremećajima/teškoćama za školu.

Naša povijest, sadašnjost i bliska budućnost

„Logopedsko-rehabilitacijski centar Blaži“ osnovali smo još davne 1996. godine, a 1997. godine započinje s radom pod nazivom „Logopedski kabinet Blaži“, sa sjedištem u istočnom dijelu grada Zagreba (Sesvetama) i jednim zaposlenim logopedom. Danas brojimo preko 25 zaposlenih visoko obrazovanih stručnjaka na tri lokacije u gradu Zagrebu (Sesvete, Centar i Vrbani).

Godine 2017. postajemo logopedsko-rehabilitacijski centar u kojem osim logopeda, kao stalni djelatnici, počinju raditi psiholozi i radni terapeut i stručnjak za primijenjenu analizu ponašanja (ABA) te od 2022. godine i fizioterapeut, a raspon usluga koje Centar od tada nudi, s logopedske dijagnostike, terapije i savjetovanja i usluga rane intervencije u djetinjstvu, širi se na psihološku dijagnostiku, terapiju i savjetovanje, radnu terapiju, primijenjenu analizu ponašanja te fizioterapiju.

Naravno, da bi se sve naše usluge provodile u točno određeno vrijeme i na točno određenom mjestu, brinu se naši administratori čiji broj raste proporcionalno širenju naših usluga, a da bismo mogli doći do Vas (i Vi do nas) i kada nam to fizički nije moguće te da biste dobili što jasniju sliku i pravodobne informacije o tome što i kako radimo, brinu se naši informatički suradnici iz marketinške agencije Hangar 96.

Primarna djelatnost našeg Centra usmjerena je na pružanje usluga djeci i odraslim osobama:

 

 • s poremećajima komunikacije (Socijalno (pragmatički) komunikacijski poremećaj, Poremećaj iz spektra autizma), jezika (Razvojni jezični poremećaj, Jezični poremećaj različite etiologije, Disleksija, Disgrafija, Diskalkulija, Afazija), govora (Poremećaji izgovora, Dječja govorna apraksija, Mucanje i brzopletost),  glasa (Disfonije, Nazalnost i ostali poremećaji glasa), slušanja (Oštećenje sluha, Poremećaj slušnog procesiranja) i ostalim poremećajima nastalim kao posljedica širih poremećaja (Dizartrija i sl.);  
 • sa socio-emocionalnim i kognitivnim teškoćama (koncentracije, pažnje i pamćenja, samostalnog rješavanja problema,…), problemima u učenju i ponašanju;
 • s teškoćama u svladavanju i obavljanju vještina svakodnevnog života.

Opremljenost centra

Centar smo opremili najsuvremenijim dijagnostičkim i terapijskim instrumentarijem, a posebnu pozornost posvećujemo našoj stalnoj stručnoj (kliničkoj) i znanstveno-istraživačkoj edukaciji u zemlji i inozemstvu te razvijamo Odjel za provođenje znanstvenih i stručnih istraživanja u suradnji s domaćim i inozemnim znanstveno-istraživačkim institucijama.

Naše znanje želimo dijeliti te provodimo stručne edukacije kako za stručnjake naših profila tako i za srodne nam struke (medicinske, odgojne i obrazovne, socijalne,…), ali i za roditelje i druge članove obitelji koji žele čuti i znati o poticanju razvoja, odgoju i rehabilitaciji djeteta nešto više. Upravo zahvaljujući našim stalnim nastojanjima povezivanja znanosti, teorije i prakse, prepoznati smo kao „mjesto dobre prakse“ u kojem se obavljaju stručne prakse studenata logopedije, psihologije, a uskoro i radne terapije. Naše kontinuirano znanstveno i stručno usavršavanje nam osigurava da u Logopedsko-rehabilitacijskom centru „Blaži“ rade izvrsno educirani stručnjaci različitih profila:

Mjesto gdje su sva djeca

Mjesto gdje su sva djeca

Mjesto gdje su sva djeca

Mjesto gdje su sva djeca

Mjesto gdje su sva djeca

 • SUPERJUNACI
 • SUPERJUNACI
 • SUPERJUNACI
 • SUPERJUNACI
 • SUPERJUNACI