O nama

Logopedsko rehabilitacijski centar “Blaži” osnovan je 1997. godine sa sjedištem u Sesvetama (istočni dio grada Zagreba) s ciljem pružanja usluga logopedske dijagnostike, savjetovanja i terapije poremećaja u području komunikacijske i jezično-govorne patologije u djece i odraslih. Drugu podružnicu otvara u Dugom Selu 2004. godine, a 2008. godine započinje pružati usluge logopedske dijagnostike, savjetovanja i terapije i u Vrbovcu. Od 2016. godine stručnjaci logopedskog kabineta Blaži dva puta na tjedan odlaze u Neuropsihijatrijsku bolnicu Dr. Ivan Barbot Popovača, u kojoj obavljaju logopedsku dijagnostiku i terapiju za djecu s područja grada Popovače i okolnih mjesta i gradova.

Kabinet je opremljen najsuvremenijim dijagnostičkim i terapijskim instrumentarijem, a posebna se pozornost posvećuje stalnoj stručnoj i znanstvenoj edukaciji djelatnika. Stručnjaci logopedskog kabineta „Blaži” dodatno su educirani za korištenje ICT-AAC tehnologije (sredstava potpomognute komunikacije). U Logopedskom kabinetu „Blaži“ rade dobro educirani stručnjaci – logopedi (specijalisti za ranu intervenciju u djetinjstvu i logopedski dijagnostički i terapijski rad s djecom rane kronološke dobi, logopedi dodatno specijalizirani za rad s komunikacijskim te svim oblicima jezično-govornih teškoća i teškoća čitanja, pisanja i računanja). Uz navedeno dio naših stručnjaka posebno se specijalizirao za rad s odraslim osobama, posebno na području mucanja i afazija. Stručnu superviziju rada provodi prof.dr.sc. Draženka Blaži, redovita sveučilišna profesorica na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu. Jedini smo logopedski kabinet specijaliziran za pružanje usluga rane intervencije i rad s djecom od najranije kronološke dobi (od 1. godine života djeteta pa nadalje) te savjetodavni rad s roditeljima djece s odstupanjima u komunikacijskom i jezično-govornom razvoju, rizikom za nastanak odstupanja te roditeljima koji su zabrinuti za komunikacijski i opći razvoj svoga djeteta, a posebnost rada u našem Kabinetu je timski pristup problemu korisnika).

Iako je osnovna djelatnost Logopedsko rehabilitacijskog centra „Blaži“ logopedska dijagnostika, savjetovanje i terapija, Logopedsko rehabilitacijski centar putem široke mreže svojih vanjskih suradnika osigurava korisnicima usluge psihološke i edukacijsko-rehabilitacijske dijagnostike, savjetovanja i terapije. Osnovni cilj našeg rada je osiguravanje dobrobiti korisnika naših usluga kroz pružanje stručne, brze, primjerene i učinkovite terapije i savjetovanja, a na temelju stručne dijagnostike koju provode stručnjaci s dugogodišnjim radnim iskustvom.

Stručne i znanstvene edukacije specijalizirale su naše djelatnike za stručno pružanje različitih oblika logopedske dijagnostike i terapije, a najviše smo usmjereni na:

1

Provođenje postupaka rane intervencije i rad s djecom vrlo rane kronološke dobi (do 3. godine života)

– na području utvrđivanja komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djeteta od najranije kronološke dobi (od 1. godine pa na dalje)
– na području ranog poticanja komunikacijskog i jezično-govornog razvoja u djece čiji je komunikacijski i/ili jezično-govorni razvoj usporen ili narušen
2

Rad s roditeljima unutar koncepta rane intervencije

– savjetovanje roditelja za stvaranje poticajnog okruženja za djetetov razvoj i primjerene oblike interakcije “roditelj-dijete”
3

Rad s djecom predškolske dobi (od 3. do 7. godine života):

– na području terapije jezičnih i govornih teškoća različite etiologije
4

Rad s djecom školske dobi:

– na području dijagnostike i terapije teškoće čitanja, pisanja, računanja i učenja
– na području jezičnih i govornih teškoća

Upoznajte nas!

Uprava Centra
Davor Blaži, dipl. ing.
Prof.dr.sc Draženka Blaži, defektolog – logoped

Stručni savjetnik

Prof.dr.sc Draženka Blaži, defektolog- logoped stručni savjetnik i supervizor Logopedskog kabineta «Blaži», sveučilišna je profesorica s 30-godišnjim radnim iskustvom u znanosti i 30-godišnjim radnim iskustvom u stručnom (kliničkom) logopedskom radu. Završila je veći broj internacionalnih edukacija iz područja komunikacije i ranoga jezičnoga razvoja, a uže područje njenog znanstvenog i stručnog interesa su jezične teškoće i kašnjenje u razvoju jezično-govorne komunikacije te rana intervencija u području jezično – govorne patologije.

Voditelj Centra Sesvete
Nataša Zahirović, prof. logoped

Voditelj Centra Vodnikova
Helena Obučina, prof. logoped

Voditelj Centra Vrbani
Ivana Zaninović, prof. logoped

Voditelj kliničko – istraživačke djelatnosti
Antonija Blaži Ostojić, magistra logopedije

Djelatnici Centra
Marina Zrilić, magistra logopedije
Petra Đerek Klarić, magistra logopedije
Marijana Balažinec, prof. logoped
Iva Lalić, magistra logopedije
Monika Brblić,magistra logopedije
Tanja Babić Franjkić, magistra psihologije
Tea Vehovec, magistra psihologije
Antonija Mišura, bacc.therap.occup.
Klara Tartaro, magistra logopedije
Ana Cesarec, magistra logopedije
Dora Kožulj, magistra logopedije
Marina Borčić, magistra logopedije
Katarina Marijan, magistra logopedije
Maja Lasić, magistra logopedije
Anita Holjevac, magistra logopedije

Naše nove snage u pripremi!

 

Prijavi se i postani naša nova snaga!
Prijave primamo na email: logoped@blazi.hr