Skip to main content

Od 12. do 15. listopada 2023., grad Rovinj bio je domaćin 15. kongresa Hrvatskog pedijatrijskog društva. Ovo je najvažniji pedijatrijski skup u Hrvatskoj koji okuplja pedijatre, ali i suradne stručnjake (kao npr. logopede) koji se bave unaprjeđenjem zdravlja i razvoja male djece. Ovaj istaknuti događaj u području pedijatrije i ove je godine okupio stručnjake iz različitih područja s ciljem razmjene znanja i iskustava te rasprave o najnovijim dostignućima u skrbi za djecu.

Jedan od značajnih događaja kongresa bilo je predavanje pod naslovom “Pokazatelji odstupanja u komunikacijskom, jezičnom i govornom razvoju do 3. godine života djeteta”. Ovo predavanje naglasilo je važnost i mogućnost rane dijagnostike i intervencije u razvojnim odstupanjima kod djece, što je ključno za njihov cjelokupni razvoj i buduće obrazovanje.

Prof. dr. sc. Draženka Blaži: istaknuta stručnjakinja u području rane intervencije u logopediji

Na poziv Hrvatskog pedijatrijskog društva, predavanje je održala prof. dr. sc. Draženka Blaži, magistra logopedije i redovita profesorica u trajnom zvanju, jedna od osnivačica Sveučilišnog specijalističkog studija Rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem predaje predmete vezane uz rane interventne programe u logopediji te osnivačica i supervizorica Logopedsko-rehabilitacijskog centra Blaži. Profesorica Blaži jedna je od vodećih stručnjakinja u području logopedije, posebice rane intervencije u djetinjstvu. Na temelju svojeg dugogodišnjeg iskustva u znanstvenim istraživanjima i kliničkom radu, podijelila je svoje znanje s kolegama iz područja pedijatrije te istaknula ključne pokazatelje odstupanja u komunikaciji, jeziku i govoru u najranijoj dobi djeteta s u svrhu pravovremenog prepoznavanja mogućih odstupanja u komunikacijskom, jezičnom i govornom razvoju djeteta. Također, pojasnila je značaj rane logopedske dijagnostike i intervencije, kao i važnost multidisciplinarnog pristupa u skrbi za djecu rane kronološke dobi.

Predavanje je naglasilo kako je multidisciplinarni pristup neophodan za uspješno rješavanje izazova koji se mogu pojaviti u djetetovom razvoju. Kroz timski rad pedijatara, logopeda, psihologa i drugih stručnjaka, moguće je pružiti sveobuhvatnu skrb i potporu djeci koja se suočavaju s razvojnim izazovima.

Kongres je još jednom potvrdio važnost suradnje i multidisciplinarnosti u nastojanju da se osigura najbolja moguća skrb za razvoj i obrazovanje budućih generacija.