Skip to main content

Roditeljstvo je najljepše i najstresnije „zanimanje“ za kojeg nema posebne škole i obrazovanja, a traži tako puno znanja i vještina u svojoj svakodnevnoj primjeni. Nema roditelja koji se nije našao u situaciji kada se morao duboko zamisliti i zapitati „Što sada?“, „Kako reagirati?“, „Kako se postaviti?“, „Hoću li pogriješti?“ ili „Jesam li postupio/postupila ispravno?“ te „Kako mi u svemu tome može pomoći „sustav“?“

Sve se to dodatno zakomplicira kada smo roditelji djeteta čija razvojna krivulja nije očekivana ili na bilo koji način odstupa od naših očekivanja, te uobičajeni odgojni postupci „ne pale“. 

Tada roditeljstvo postaje još izazovnije, a zadaće koje su pred roditelja stavljene još zahtjevnije. 

No, istraživanja i kliničko iskustvo nam pokazuju da ako prepoznamo i razumijemo „problem“, bolje se i lakše suočavamo s njim i lakše ga rješavamo. 

Upravo stoga, osmislili smo niz od 7 interaktivnih radionica u kojima ćemo vrlo aktivno i praktično proraditi teme s kojima se suočavaju roditelji djece tzv. „atipičnog“ razvoja i zahtjevnog i „teško odgojivog“ djeteta. 

CILJ RADIONICA JE POMOĆI RODITELJIMA:

 • razumjeti pojam „atipičnosti“, dijagnoze, obilježja funkcioniranja, igre i učenja djeteta atipičnog razvoja, 
 • razumjeti obilježja funkcioniranja „teško odgojivog“ djeteta
 • razumjeti potrebe djeteta i usvojiti primjerene načine roditeljske reakcije
 • usvojiti „alate“ kako se snaći u izazovnoj i zahtjevnoj situaciji roditeljstva
 • osvijestiti i odabrati odgovarajući roditeljski stil i njegovu primjenu
 • usvojiti tehnike postavljanja granica u odnosu s djetetom
 • usvojiti tehnike za poticanje zdravog psihičkog razvoja djeteta (razvoj samopoštovanja, pozitivne slike o sebi, kontrole impulsa)
 • razviti vlastitu pozitivnu sliku o sebi kao roditelju i ojačati svoju roditeljsku kompetenciju
 • informirati roditelje o njihovim i dječjim pravima i načinima ostvarivanja prava

Predavači su iskusni stručnjaci i praktičari koji se svakodnevno susreću s pitanjima zahtjevnog roditeljstva i znanstvenim i praktičnim putem pronalaze rješenja i „alate“ za pružanje podrške roditeljima.

Predavači:

Izv.prof.dr.sc. Snježana Sekušak Galešev, mag. psiholog.
Prof.dr.sc. Draženka Blaži, mag. logoped.
Dr.sc. Marinka Bakula Anđelić, mag. socijalnog rada
Tanja Babić Franjkić, mag.psiholog., sveučilišna specijalistica za ranu intervenciju
Ivana Zaninović, mag.logoped.

Mjesto održavanja:
Konferencijska dvorana Logopedsko-rehabilitacijskog  centra Blaži i Agencije HANGAR positioning,
Zagreb, Maksimirska 120, 4. kat

SEDAM TEMA RADIONICA:

 

 1. Moje dijete je drugačije – roditeljska očekivanja i mogućnosti djeteta
  radionica 21.01.2023.
  (sadržaj: tipičan i atipičan razvojni put djeteta; prihvaćanje spoznaje da je dijete drugačije; suočavanje s osjećajem krivnje i nemoći; preispitivanje vlastite roditeljske uloge; potrebe djeteta i kako ih zadovoljiti)
 2. Obilježja razvoja „atipičnog“ i/ili „teško odgojivog“ djeteta
  radionica 04.02.2023.
  (sadržaj: kako prepoznati simptome atipičnosti u ranom razvoju; kritična razdoblja u razvoju djeteta; obilježja igre i učenja djece s atipičnom krivuljom razvoja; roditeljski stilovi i odgoj djeteta)
 3. Izazovi roditeljstva „atipičnog“ i/ili „teško odgojivog“ djeteta
  radionica 25.02.2023.
  (sadržaj: kako postavljati granice, a ne ograničavati; pozitivno roditeljstvo, komunikacija s djetetom i okolinom; motivacija djeteta za suradnju i učenje)
 4. Kvalitetna interakcija s djetetom i kako ju ostvariti?
  radionica 11.03.2023.
  (sadržaj: zašto je interakcija važna; kada je interakcija uspješna; četiri koraka do kvalitetne interakcije; važnost poticajnog okruženja; tko nam može pomoći)
 5. Kako pomoći djetetu da izraste u zadovoljnu i sretnu osobu?
  radionica 25.03.2023.
  (sadržaj: važnost pozitivne slike o sebi i samopoštovanje djeteta;    otegotne okolnosti razvoja pozitivne slike o sebi; tehnike kojima roditelji mogu pozitivno utjecati na razvoj samopoštovanja i pozitivne slike o sebi kod djeteta)
 6. Kako pomoći sebi da postanem i ostanem zadovoljan i sretan roditelj?
  radionica 15.04.2023.
  (sadržaj: doživljaj vlastitog roditeljstva; načini nošenja sa stresnim situacijama u roditeljstvu; tehnike roditeljskog samoojačavanja i samopomoći)
 7. Socijalna i ostala prava roditelja i djeteta
  radionica 06.05.2023.
  (sadržaj: roditeljska prava iz socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog sustava i kako ih ostvariti; prava djece na inkluzivan odgoj i obrazovanje; potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava)

STRUKTURA I PROVEDBA RADIONICA

 

 • vrijeme održavanja i trajanje radionica: subotom od 9,00 – 12,00 sati (3 sata)
 • cijena pojedinačne radionice:  37 eura (278,78 kn)
 • cijena paketa od 7 radionica: 240 eura (1.808,28 kn), plativo u 3 rate
 • broj sudionika je ograničen: do 25 roditelja (radionica se održava ako se prijavi minimalno 10 roditelja)