Skip to main content

Naša prof. dr.sc. Draženka Blaži, mag. logopedije na Stručnom skupu „Izazovi intersektorske suradnje u području rane intervencije“ u organizaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba , u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu, održala je u četvrtak, 6.12.2023. godine, pozvano predavanje „Znanost o konceptu rane intervencije“.

Prof. dr.sc. Blaži jedna je od utemeljiteljica suvremenog koncepta rane intervencije u djetinjstvu, u Hrvatskoj. Provodila je i sudjelovala u većem broju stručnih projekata vezanih za ranu intervenciju u djetinjstvu na razini grada Zagreba, ali i cijele Hrvatske i aktivni je promicatelj koncepta rane intervencije u djetinjstvu. Danas je supervizorica u Logopedsko-rehabilitacijskom centru Blaži koji se velikim dijelom svojeg stručnog rada bavi upravo provedbom suvremenog koncepta rane intervencije u djetinjstvu (od rođenja do 3. godine života djeteta).

 

U izlaganju je govorila o znanstvenoj utemeljenosti rane intervencije u djetinjstvu. Objasnila je na kojim se znanstvenim teorijama rana intervencija u djetinjstvu temelji te izložila suvremeni koncept rane intervencije u djetinjstvu pod nazivom “Obitelji usmjeren pristup”.

Naime, prof.dr.sc. Blaži naglašava da suvremena znanost o ranoj intervenciji u djetinjstvu podrazumijeva multidisciplinarni tim u kojem posebnu važnost ima roditelj, kao aktivni sudionik u provedbi ranih interventnih programa.

Usmjerenost na dijete i njegovu teškoću ili mogući rizik da teškoća nastane, više nije jedini fokus na koji se stručnjak (posebno logoped čija je uloga u poticanju razvoja komunikacijskih vještina, od rođenja djeteta, neizostavna) usmjerava. Suvremeni koncept rane intervencije u djetinjstvu fokus stavlja na obitelj i pružanje stručne podrške obitelji kako bi ju osnažili za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj djeteta, sukladno njegovim razvojnim mogućnostima i potrebama.

Koliko je rana intervencija u djetinjstvu važna, govori podatak iz američkih istraživanja koja navode da svaki uloženi dolar u ranu intervenciju u djetinjstvu znači uštedu od 1,80 do 17 dolara u odraslijoj dobi, ističe prof.dr.sc. D. Blaži.

 

Duboko svjesni znanstvene utemeljenosti koncepta rane intervencije u djetinjstvu i važnosti ranog logopedskog djelovanja u Logo centru Blaži, pod supervizijom vodeće stručnjakinje za ranu intervenciju u djetinjstvu, prof.dr.sc. Draženke Blaži, svakodnevno provodimo suvremeni koncept rane intervencije u djetinjstvu za djecu s razvojnim teškoćama s naglaskom na komunikacijska (npr. Poremećaj iz spektra autizma), jezična (npr. Razvojni jezični poremećaj), govorna (npr. Dječja govorna apraksija) odstupanja te odstupanja u području hranjenja i gutanja, uključujući njihove obitelji kao aktivne sudionike postupaka rane intervencije u djetinjstvu.

 

Prezentaciju na temu „Znanost o konceptu rane intervencije“ koju je prof.dr.sc. Blaži izložila na stručnom skupu „Izazovi intersektorske suradnje u području rane intervencije“ u organizaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, možete pogledati u cijelosti!