Skip to main content

Što je terapija?

Zašto je važna terapija?

 • jačanje razvojnih vještina (komunikacije, jezika, govora, gutanja/ hranjenja, ponašanja…)
 • povećanje prihvatljivih, a smanjenje neprihvatljivih oblika ponašanja
 • smanjenje frustracije i stresa
 • poboljšanje kvalitete života
 • podrška obitelji
 • prevencija daljnjih teškoća, progresije komplikacija

Terapijski programi koje provodimo

 • Program rane intervencije
 • Program LOGO-PSIH-RT predškola
 • Mala Studilica
 • Program LOGO-PSIH-RT škola 
 • Program odrasli
 • Grupne terapije (2 stručnjaka)
 • Grupe podrške (za djecu i za roditelje)

Znanstveno-utemljene terapije i terapijski postupci koje provodimo

 • Intervencije temeljene na rutinama
 • Bihevioralne intervencije
 • Socijalne intervencije
 • Potpomognuta komunikacija
 • Jezični trening (razumijevanje i proizvodnja)
 • Trening za roditelje
 • Vršnjački vođena intervencija
 • Kognitivno-bihevioralna terapija
 • Specijalizirane grupne terapije
 • TalkTools
 • PROMPT
 • PECS
 • PODD